พนักงานบริการติดตั้ง 3 ตำแหน่ง ด่วน!!!

Contractor
กรุงเทพ
Posted 4 เดือน ago

คุณสมบัติ
– อายุระหว่าง 22-30ปี
– วุฒิ ปวช. / ปวส. สาขาช่างก่อสร้าง หรือมีประสบการณ์ในการก่อสร้างจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
– ติดตั้งวัสดุปูพื้นและบุผนัง ตามที่ได้รับมอบหมายให้ได้มาตรฐานและเกิดความพึงพอใจของลูกค้า
– ตรวจสอบงานหลังการติดตั้งให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
– บริหารทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง เช่น วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอ และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

สวัสดิการ
– เงินเดือน + Commission 15,000 ++
– ค่าโทรศัพท์
– ค่ารักษาพยาบาล
– ประกันอุบัติเหตุ
– เครื่องแบบพนักงาน
– โบนัสประจาปี
– ฯลฯ

สถานที่ปฏิบัติงาน  : กรุงเทพและปริมณฑล

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณอมร จรูญไชยพิพัฒน์ (เอ็ม)
ที่อยู่ : เลขที่ 1 ถนน ปูนซิเมนต์ไทย แขวง บางซื่อ เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : 02-5864980 / 087-6878859
Email : amornjar@scg.com 

Share this

Job Features

Job CategoryOffice

Apply Online